Spil og designtænkning i klasseværelset

11. januar 2019

40 skoler fordelt over hele landet er p.t. i fuld gang med at spille sig gennem undervisningen. De er nemlig en del af forskningsprojektet GBL21, som undersøger, hvordan spil kan bruges i skolen til engagere eleverne, gøre dem kreative og kritiske. Vi har taget en snak med Thorkild Hanghøj, som er leder af projektet.

Spil løs i klasseværelset

"Spil kan medføre nogle enormt gode oplevelser for børn"

Thorkild Hanghøj har forsket i og studeret spilbaseret læring i mere end 15 år.

I tæt samarbejde med lærere udforsker han idéer, der kan bringe spil ind i klasseværelset. Han mener nemlig, at spil potentielt set har masser godt at byde eleverne, og med sin forskning ønsker han at skabe mere innovative og kreative tilgange til at arbejde med spil i skolen:

"Jeg tror, at spil kan medføre nogle enormt gode oplevelser for børn. Gennem spil kan man blive en anden og udforske problemer på ikke-isolerede og kreative måder," fortæller han og tilføjer, at nutidens tilgang også åbner op for nye former for kompetencer:

"Traditionelt set har kombinationen spil og læring været meget fokuseret på færdigheder og træning, men p.t. oplever vi et paradigmeskift. Den spilbaserede læring begynder i stedet at handle om innovative måder at designe spil på, og undervejs i processen lærer man om de nye teknologier".

Et unikt projekt

Thorkild har engang selv været gamer. I dag bliver hans tid bag en computer brugt markant anderledes, men han er stadig lige så fascineret af spilverden og motiveret af, hvordan den på forskellige måder kan engagere børn:

"At være en del af GBL21 er en vildt givende oplevelse, for på sin vis udbygger vi den måde, som spil kan engagere børn på".

GBL21 – eller "Spilbaseret læring i det 21. århundrede", som forskningsprojektet også bliver kaldt – er ledet af Thorkild Hanghøj og støttet af Innovationsfonden. I alt deltager hele 40 skoler, og formålet er at anvende designtænkning i kombination med digitale og analoge spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, modellere, håndtere designprocesser og tænke innovativt. Ifølge Thorkild er projektet noget ganske særligt og ikke set før: 

"Projektet her er unikt – også på en global skala. Det tager ikke blot designtænkning og spil ind i de traditionelle fag, det gør det også på en stor skala, for projektet står nemlig på gennem 1,5 års undervisning. Det er aldrig blevet prøvet før," fortæller Thorkild Hanghøj.

Lær mere om spilbaseret læring på BETT

I forbindelse med BETT i London afholder Clio en netværksaften den 24. januar, hvor bl.a. Thorkild Hanghøj vil være gæst og oplægsholder.

Selv fortæller han om sit oplæg:

"Publikum kan forvente en introduktion til designtænkning, og hvordan man får det ind i sin undervisningspraksis. Jeg vil give eksempler på, hvordan man kan arbejde med forskellige spilværktøjer og designtænkning i bl.a. naturfag, matematik og dansk, og give inspiration og idéer til, hvordan du som lærer kan gøre det selv".

>> Tilmeld dig netværksaftenen den 24. januar her