Sådan skaber du en balanceret læseundervisning

11. januar 2019 Anja Kruse Partsch

Hvad siger forskningen om effektfuld læseundervisning? Og hvilke elementer bør indgå i begynderlæseundervisningen ud fra den balancerede tilgang? For nylig hørte jeg et oplæg af seniorforsker Jesper Bremholm om, hvordan man bedst muligt kan implementere en balanceret begynderlæsning. Her kan du læse nogle af de mest vigtige pointer og finde inspiration til din undervisning.

Sådan skaber du en balanceret læseundervisning

Forskningsstudier viser (bl.a Foorman & Connor, 2011; Pressley m.fl. 2001), at undervisning i begynderlæsning har størst effekt, når den tager udgangspunkt i en balanceret tilgang.

Seniorforsker Jesper Bremholm har i forskellige sammenhænge holdt oplæg om den balancerede læseundervisning med udgangspunkt i nyere forskningsstudier inden for læseudvikling og effektfuld læseundervisning, bl.a. på konferencen "Læsevejlederdagen" i Vejle den 14. november 2018.

Jesper Bremholm påpegede her, at der ikke længere er tale om en læsekrig, da der i en balanceret læseundervisning både skal arbejdes med de tekniske elementer af læsning og med læseforståelse. Derudover er det vigtigt, at man har fokus på at styrke elevernes læselyst.

Forskningsstudier i begynderlæseundervisningen

Jesper Bremholm opsummerede fra forskningsstudierne, at en balanceret begynderlæseundervisning bør indeholde følgende parametre:

 • Eksplicit undervisning i afkodning
 • Meget elevlæsning
 • Et rigt tekstunivers
 • Eksplicit undervisning i læseforståelse og læseforståelsesstrategier
 • Meget skrivning
 • Fagligt varierede og indholdsrige emner
 • Differentiering

Jeg vil komme med eksempler på, hvordan du med Børnehaveklassen og Danskfaget kan tilrettelægge en undervisning, der tilgodeser de forskellige faktorer, der har betydning for en effektfuld læseundervisning.

Prøv et læseforløb med et rigt tekstunivers

Du kan finde idéer til det grundlæggende arbejde med bogstaverne og deres lyde på Børnehaveklasseportalen. Her præsenteres eleverne for mange forskelligartede aktiviteter, hvor elevernes bogstavkendskab sættes i spil.  

Når dine elever skal arbejde med læsning, kan du vælge at tage udgangspunkt i de mange læseforløb, der er tilgængelige i det nye læseunivers på Danskfaget Indskoling. Læseuniverset tilbyder et rigt tekstunivers og litteratur af høj kvalitet, der er læsepædagogisk bearbejdet.

I arbejdet med læseforløbene vil eleverne få trænet deres afkodningsfærdigheder og læseforståelse. De vil møde mange forskellige tekster og arbejde med tekstens indhold eller budskab gennem små skriveøvelser. Læsning og skrivning kobles i læseforløbene, da udviklingen af læsning og skrivning hænger sammen.

Der er god mulighed for differentiering, når eleverne arbejder med læseforløbene, da alle teksterne kan læses med eller uden brug af det digitale læseværktøj Læsemotoren. Læsemotoren stilladserer elevens læsning, så eleven kan træne sine afkodningsfærdighder i mødet med en ukendt tekst. Teksten stilladseres i tre trin, som hver især giver eleven en hjælp under læsningen.

 • Du kan se et eksempel på et læseforløb med teksten "Frejas ferie" <<her>>

Læseguides

Du kan undervise dine elever i læseforståelse og læseforståelsesstrategier ved at arbejde med læseguides i forbindelse med tekstlæsning. Læseguides er et didaktisk redskab, der støtter eleverne i at læse tekster med udbytte og forståelse. Læseguides stilladserer, hvordan eleverne kan arbejde med forskellige læseforståelsesstrategier både før, under og efter læsningen.

 • På Danskfaget har vi interaktive læseguides på mange af vores fagtekster. Du kan se et eksempel på læseguides i fagteksten om H.C. Andersen <<her>>

Skrivning

Skrivning er kommunikation, og det er vigtigt, at eleverne også i indskolingen får mulighed for at arbejde med kommunikativ skrivning, hvor der er et tydeligt formål med skrivningen, og hvor der er en modtager for øje.

Herunder finder du tre aktiviteter, som arbejder med kommunikativ skrivning:

 1. Skriv om en sportsgren
 2. Skriv en nyhedsartikel
 3. Skriv en nytårstale

 

 

Anja Kruse Partsch | anja@clioonline.dk

Digital redaktør, dansk