Find aktiviteter til de fire elevpositioner

11. januar 2019 Maria Skelbæk-Bundesen

Mangler du konkrete idéer til at arbejde med de fire elevpositioner fra det tværgående tema "it og medier"? Her på siden har jeg samlet adskillige faglige aktiviteter og forløb, som du kan bruge til at danne eleverne digitalt.

Find aktiviteter til de fire elevpositioner

Anvend digitale kompetencer

It og medier er et tværgående tema i folkeskolen, hvor eleverne skal lære at anvende digitale kompetencer.

I undervisningen kan eleverne indtage forskellige positioner:

 1. Eleven som kritisk undersøger
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager

Men hvordan får vi eleverne til at indtage de fire positioner gennem vores undervisning? Og hvordan får vi udviklet elevernes digitale kompetencer løbende gennem deres skoletid?

Kritisk undersøger

Eleverne har en naturlig nysgerrighed og en umiddelbarhed over for digitale medier og tekster. Men det er ikke ensbetydende med, at de er digitalt dannede. Eleverne skal lære at være kritiske over for det indhold, de møder på de sociale medier, de skal lære at benytte kildekritiske strategier og kunne sortere i al den information, de dagligt bliver bombarderet med på internettet.

Alt det drejer sig om eleven som kritisk undersøger. I aktiviteter og forløb herunder bliver eleverne sat i positionen som kritisk undersøger, så de udvikler deres kompetencer inden for det felt. Klik på én eller flere af de syv titler for at læse mere:

 1. Digital læsning
 2. Onlinefælder
 3. Social Star
 4. Naturen raser 
 5. Nyt om oversvømmelse
 6. At læse og lave hjemmesider
 7. Hjemmesider

Analyserende modtager

Eleverne møder mange forskellige tekster på internettet, men de er ikke altid inden for teksternes målgruppe. Derfor skal eleverne kunne vurdere målgruppen for digitale produkters indhold, og de skal kunne vurdere afsenderens intentioner. Det kan de kun ved at blive bevidste om sig selv som modtagere og ved at blive bevidste om, at de bliver påvirket af det, de ser på internettet.

I disse aktiviteter forsøger vi at give eleverne den bevidsthed. Klik på én af de fem titler for at læse mere:

 1. Digital læsning
 2. Informationssøgning
 3. Kildekritik
 4. Reklamer i forklædning
 5. Sociale stjerner

Kreativ producent

For at eleverne kan forstå og udvikle deres viden og kompetencer, er det vigtigt, de selv får lov til at producere. Det gælder både, når de skal lære at formidle forskellige genrer, fortolke romaner og ikke mindst, når de skal forstå, hvordan digitale tekster kommunikerer til modtageren. Eleverne skal lære at tage bevidste valg og være bevidste om, hvordan digitale tekster kommunikerer og kan anvendes. I alle disse aktiviteter skal eleverne selv producere digitalt materiale. Klik på én eller flere af de 11 titler for at læse mere:

 1. Digital collage
 2. Fra kunstværk til digital tegneserie
 3. Tegneserie om Marco Polos liv
 4. Danmark er blevet besat
 5. I filmens verden
 6. Vær en social star
 7. Lav en hjemmeside
 8. Vores produkt
 9. Et foredrag om kroppens celler
 10. Besøg Europas lande
 11. Programmering

Eleven som ansvarlig deltager

De digitale medier er en integreret del af børnenes hverdag helt ned i indskolingen. Derfor er det vigtigt, at skolen guider dem på vej i de digitale teknologiers muligheder. Eleverne skal lære at være selvbevidste og reflekterende i sociale kontekster. I følgende forløb og aktiviteter bliver eleverne sat i position som ansvarlige deltagere. Klik på én eller flere af de fem titler for at læse mere:

 1. Digital kommunikation
 2. Drop digital mobning!
 3. Livet på sociale medier
 4. Giv et godt råd
 5. Digital mobning – gruppe-sms 1

 

 

Maria Skelbæk-Bundesen | mariasb@clioonline.dk

Digital redaktør, dansk