Redaktion

Malene H. Andersen
User experience researcher
Monica Brun
Digital redaktør
Heine Carlsen
Digital redaktør, fremmedsprog
Marie Danø
Redaktionschef
Anne Strand Ehlers
Digital produktionschef
Dorte Sofie Mørk Emus
Digital redaktør, børnehaveklassen og dansk
Esben Eriksen
Implementeringskonsulent
Maja Hansen
Digital redaktør, fremmedsprog
Ditte C. Jensen
Teamleder for sprog og børnehaveklassen
Stine Johannsen
Korrekturlæser
Malene L. Jørgensen
Digital redaktør, dansk
Nadja Brix Koch
Teamleder for Upload
Maja Konstmann
Korrekturlæser
Louise Bødker Lindkvist
Digital redaktør, praktisk-musisk
Casper Lohman
Digital redaktør, naturfag
Eva Müller
Digital redaktør, praktisk-musisk
Ann-Birthe Overholt Nicolaisen
It-didaktisk konsulent
Niels Peter Nielsen
Digital redaktør, kulturfag
Lise Kloborg Pedersen
Digital redaktør, dansk
Gry Riemann
Teamleder for naturfag, kulturfag og praktisk-musisk
Tina Rostock
Digital redaktør, kulturfag
Thomas Askjær Sørensen
Digital redaktør, kulturfag
Sarah Tingleff
Digital redaktør, dansk
Marianne Wolter
Digital redaktør, praktisk-musisk