Redaktion

Monica Brun
Implementeringskonsulent og digital redaktør
Heine Carlsen
Digital redaktør, fremmedsprog
Marie Danø
Redaktionschef
Anne Strand Ehlers
Digital produktionschef
Dorte Sofie Mørk Emus
Digital redaktør, børnehaveklassen og dansk
Maja Hansen
Digital redaktør, fremmedsprog
Ditte C. Jensen
Teamleder for sprog og børnehaveklassen
Malene L. Jørgensen
Digital redaktør, dansk
Anja Kruse Partsch
Digital redaktør, dansk
Louise Bødker Lindkvist
Digital redaktør, praktisk-musisk
Casper Lohman
Digital redaktør, naturfag
Eva Müller
Digital redaktør, praktisk-musisk
Ann-Birthe Overholt Nicolaisen
It-didaktisk konsulent
Niels Peter Nielsen
Digital redaktør, kulturfag
Lise Kloborg Pedersen
Digital redaktør, dansk
Gry Riemann
Digital redaktør, naturfag
Tina Rostock
Digital redaktør, kulturfag
Maria Skelbæk-Bundesen
Digital redaktør, dansk
Charlotte Sørensen
Digital redaktør, naturfag
Thomas Askjær Sørensen
Digital redaktør, kulturfag
Sarah Tingleff
Digital redaktør, dansk
Thomas Tønnesen
Teamleder for naturfag, kulturfag og praktisk-musisk
Marianne Wolter
Digital redaktør, praktisk-musisk