Nye notatteknikker

Vi arbejder hele tiden på at udvikle værktøjer, som kan støtte eleverne bedst muligt i deres læring. Derfor har vi opgraderet, så du i stedet for 7 notatteknikker nu finder hele 23, som du kan bruge i din undervisning. 

Støt elevernes læreproces

Når dine elever læser en tekst eller arbejder med en aktivitet, hjælper notatteknikker dem med at planlægge, opsummere og evaluere deres læring.

Derfor har vi udvidet værktøjskassen, så du og dine elever nu finder 23 forskellige notatteknikker på alle vores portaler, som er inddelt i tre kategorier: "Forforståelse og ordkendskab", "Organisering og overblik" samt "Evaluering og refleksion".

Læs også: Sproglig udvikling i undervisningen

Fælles for teknikkerne er, at de alle er beskrevet i et elevvenligt sprog med korte og overskuelige instruktioner. Til alle notatteknikker er der tilknyttet nye udskriftsvenlige PDF'er, som er lette at anvende uanset fag og klassetrin. 

Du vil altid kunne finde de de nye notatteknikker under "Ressourcer" på portalerne. Samtidig vil notatteknikkerne løbende blive integreret i aktiviteter og forløb på alle vores portaler, så de nemt kan bruges til at understøtte elevernes læreproces.

Find notatteknikkerne på portalerne


Sprogfag
Notatteknikker til Danskfaget Indskoling
Notatteknikker til Danskfaget Mellemtrin
Notatteknikker til Danskfaget Udskoling
Notatteknikker til Tyskfaget Mellemtrin
Notatteknikker til Tyskfaget Udskoling
Notatteknikker til Engelskfaget Indskoling
Notatteknikker til Engelskfaget Mellemtrin
Notatteknikker til Engelskfaget Udskoling

Kulturfag
Notatteknikker til Religionsfaget Indskoling
Notatteknikker til Religionsfaget Mellemtrin
Notatteknikker til Religionsfaget Udskoling
Notatteknikker til Historiefaget Mellemtrin
Notatteknikker til Historiefaget Udskoling
Notatteknikker til Samfundsfaget

Naturfag
Notatteknikker til Geografifaget
Notatteknikker til FysikKemifaget
Notatteknikker til Biologifaget
Notatteknikker til NaturTeknologifaget Indskoling
Notatteknikker til NaturTeknologifaget Mellemtrin

Praktisk-musisk
Notatteknikker til Idrætsfaget Mellemtrin
Notatteknikker til Idrætsfaget Udskoling
Notatteknikker til Musikfaget
Notatteknikker til Billedkunstfaget
Notatteknikker til HåndværkDesignfaget
Notatteknikker til Madkundskabsfaget

Tilmeld dig vores nyhedsbreve