Vores portaler


Danskfaget.dk er en komplet digital læringsportal til dansk på mellemtrinnet og udskolingen med aktiviteter og artikler om genrer, litteraturhistoriske perioder, kanonforfattere, grammatik, webjournalistik m.m., der vækker elevernes læringslyst og læse- og skriveglæde.

Engelskfaget.dk er en komplet digital læringsportal til engelsk på mellemtrinnet og udskolingen, hvor samarbejde, interaktion og aktiv deltagelse bliver vægtet højt, så eleverne får mulighed for at bruge sproget.

Tyskfaget.dk er en komplet digital læringsportal til tysk på mellemtrinnet og udskolingen med artikler og aktiviteter, der udvikler, stimulerer og træner elevernes sproglige kompetencer.

MatematikFessor.dk er Danmarks mest benyttede online matematikportal med 500.000 dagligt løste opgaver. Portalen henvender sig til elever på alle niveauer i folkeskolens 0.-10. klassetrin.

NaturTeknikfaget.dk er en komplet digital læringsportal til natur/teknik på mellemtrinnet med artikler og aktiviteter, der forbinder viden fra naturfagene med den verden, eleverne er omgivet af.

Biologifaget.dk er en komplet digital læringsportal til biologi i udskolingen med artikler, der introducerer centrale biologiske begreber og sammenhænge som baggrund for diskussion af aktuelle miljø- og sundhedsspørgsmål.

Geografifaget.dk er en komplet digital læringsportal til geografi i udskolingen med aktiviteter og geografifaglige artikler samt relevant nyhedsstof, som virker elevengagerende og udvikler deres forståelse af forskellige fagområder.

FysikKemifaget.dk er en komplet digital læringsportal til fysik/kemi i udskolingen med artikler, der er relateret til aktuelle vinkler fra medierne og videnskaben, og hvor indholdet visualiseres og understøttes af diverse medielinks.

Historiefaget.dk er en komplet digital læringsportal til historie i udskolingen, der rummer historiefaglige artikler om historiske tidsperioder, emner og vigtige historiske personer.

Samfundsfaget.dk er en komplet digital læringsportal til samfundsfag i udskolingen med artikler, aktiviteter og relevant nyhedsstof, der forbinder den samfundsfaglige læring med elevernes egne oplevelser og hverdag.

Religionsfaget.dk er en komplet digital læringsportal til religion på alle klassetrin, som fører eleverne gennem kristendommen, religioner, etik og filosofi samt et væld af temaer, der kan arbejdes ud fra.

Search