MatematikFessor

MatematikFessor er et fantastisk undervisningssystem til alle klassetrin i grundskolen og er samtidig Danmarks mest benyttede digitale fagportal til matematik – med over 1,2 millioner løste opgaver dagligt.

Danmarks mest benyttede matematikportal
75 % af de danske folkeskoler bruger portalen i den daglige undervisning. MatematikFessor er således Danmarks mest benyttede digitale fagportal. Portalen har dagligt besøg af over 50.000 elever, der til sammen løser op til 1,2 millioner opgaver om dagen.

Masser af opgaver gør matematik til en leg
Lærere og elever får adgang til over 2 millioner opgaver og mere end 2.000 videolektioner, der i pædagogisk streg og ord guider eleverne igennem de forskellige matematiske udfordringer. Opgaverne spænder lige fra færdighedsregning, problemregning og geometriske opgaver til faglig læsning, aktiviteter og spil. Det gør det sjovt for eleverne at løse de samme typer opgaver igen og igen.

Differentierer og retter opgaver
Portalen bygger på differentiering og udfordrer den enkelte elev ud fra egne kompetencer. Det motiverer og gør, at den enkelte elev oplever succes relativt til sig selv. MatematikFessor retter alle opgaver og registrerer automatisk alle aktiviteter. Den avancerede statistikfunktion gør, at læreren hele tiden har overblik over den enkelte elevs fremskridt og udfordringer og over klassen som helhed.

Som lærer får jeg frigivet ressourcer i timerne, så jeg når ud til alle flere gange – især til dem, der har svært ved det. Jeg føler, jeg kan favne meget mere. Det giver mindre stress at arbejde på den her måde. Både elever og lærere vinder ved det, siger matematiklærer Rico Christensen, Frydenhøjskolen i Hvidovre.

Mulighed for interaktivt feedback til eleverne
Mens eleverne arbejder med opgaver i MatematikFessor, kan de enten uploade deres mellemregninger eller skrive dem direkte ind i systemet. Portalens interaktive facilitet gør, at læreren nemt kan give feedback til eleverne.

Årsplaner skaber gode rammer for undervisningen
På MatematikFessor finder lærerne årsplaner, der er målrettet klassetrin og pensum. Årsplanerne kan bruges direkte som ramme for skoleåret, og lærerne kan hurtigt tilpasse dem til den enkelte klasses aktuelle behov og særlige ønsker om fx at tilføje andre undervisningsressourcer.

"MatematikFessor.dk er i en klasse for sig" - Folkeskolen.dk


SuperTræneren – finder selv elevens niveau

SuperTræneren er et stærkt værktøj. Hjernen i systemet skaber de bedst mulige forudsætninger for at differentiere undervisningen. SuperTræneren finder selv den enkelte elevs niveau og stiller opgaver, der svarer til netop den enkelte elevs kompetencer, evner og fremskridt. SuperTræneren er med til at motivere og begejstre eleverne, fordi de hele tiden bygger succes på succes.

SuperTræneren fungerer som et ekstra træningsmodul til MatematikFessor. Den er baseret på er en adaptiv læringsalgoritme, der gør det muligt at differentiere opgaverne 100 %, så eleverne får de helt rigtige udfordringer, og så lærerne bedre kan tilgodese alle elever – især dem, der har svært ved faget.

–  MatematikFessor gør livet lettere for lærerne, der jo i dag er udfordret med både mange elever i klassen og med mange fagligt forskellige elever i samme klasse, siger Kurt Holst, far til tre børn i alderen 7-11 år, der alle bruger MatematikFessor i skolen.

SuperTræneren er et tilkøb og fungerer som et ekstra træningsmodul til MatematikFessor.

GeometriFessor – det naturlige næste trin i matematikken
GeometriFessor, der er et tilkøbsmodul til MatematikFessor, tilbyder mere end 4.000 opgaver fordelt på alle klassetrin. Opgaverne spænder fra at forklare de enkelte begreber til at arbejde med de faglige grundsten, og hvordan man bruger dem. Modulet er bygget op omkring Geogebra og trækker på eksisterende indhold fra MatematikFessor. Alle opgaver kan gives for som lektier, og GeometriFessor har naturligvis også autoretning.

Opgaverne i GeometriFessor favner bredt. De omfatter spejling af figurer, sudoku, skattejagt, koordinatsystem og meget, meget mere. Mange af opgaverne har åbne svarmuligheder, der gør det op til eleven selv at vælge en passende løsningsstrategi. En adaptiv læringsalgoritme gør, at eleverne løbende udfordres på deres eget niveau. Det sikrer en støt stigende læringskurve. Når eleven løser en opgave korrekt, får eleven straks besked og et forslag til, hvilke opgaver det vil være en god ide at gå videre med.

Følg dit barns udvikling på forældre-app’en
MatematikFessor for forældre er en gratis app til forældre, der ønsker at følge med i deres barns undervisning og udvikling. Med app’en i hånden kan forældrene følge med i, hvilke opgaver barnet har løst, hvilke videoer det har set, og hvilke opgaver det har løst i SuperTræneren. Det giver forældrene et godt indblik i deres barns udvikling, samtidig med at de kan tjekke, at barnet har lavet sine lektier.

Kontakt
Prøv MatematikFessor gratis på jeres skole i en måned – opret en gratis prøveperiode eller kontakt Clio Online for at høre mere.