Læsemotoren

Forskningsbaseret læremiddel, der med videnskabelig evidens støtter eleverne i afkodning og læseforståelse
Forskningsbaseret læremiddel til læseundervisningen  

Gør de yngste til bedre læsere

Læsemotoren er et digitalt læremiddel til læsetræning i indskolingen, der er udviklet i samarbejde med forskeren Stig Toke Gissel fra Center for Anvendt Skoleforskning på UC Lillebælt. Gør dine elever til bedre læsere gennem mere end 30 forløb, der handler om alt fra alfabetet til hele forfatterskaber.

 

Hjælper både stærke og svage læsere

Du får mulighed for at stilladsere den enkelte elevs læsning, så eleven kan træne sin basale afkodningsfærdighed i mødet med teksten. Den differentierede støtte giver en enestående mulighed for, at alle dine elever kan læsetræne med den samme tekst for derefter at lave fælles litteraturarbejde.

 

Videnskabelig evidens for effekten

"Jeg kunne se, at eleverne brugte Læsemotoren på måder, der styrkede både forståelse og afkodning," siger lektor Stig Toke Gissel. Han har været med til at udvikle og teste Læsemotoren, og konklusionen er klar: Eleverne bliver hurtigere bedre til at læse og forstå tekster.

 

Suppler din årsplan med læsemotorplaner

Læsemotorplaner til både 1., 2. og 3. klasse supplerer Danskfaget Indskolings komplette årsplaner og fokuserer på kompetencemål inden for området læsning.

Se læsemotorplaner her
Prøv vores materialer gratis i 30 dage
Du kunne måske også være interesseret i disse portaler